Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì?

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì?

Bạn đã khá quen với từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vậy từ đó có ý nghĩa là gì? Đại diện cho chính quyền gì? Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 với thủ đô là Hà Nội. (Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 02/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Hay còn dễ hiểu hơn là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhà nước độc lập đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Còn Việt Nam cộng hòa là một cựu chính thể được thành lập từ Quốc gia Việt Nam (1949 – 1955).,Thủ đô của Việt Nam Cộng hòa là Sài Gòn.

Nói đơn giản hơn, bạn có thể hiểu. Việt Nam dân chủ Cộng hòa là nhà nước đi theo Đảng cộng sản Việt Nam (hiện tại bây giờ); còn Việt Nam cộng hòa là nhà nước do đế quốc Pháp, Mỹ làm chủ và đưa người Việt Nam cai trị.

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức trở thành nhà nước có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khóa I thông qua mặc dù một số vùng lãnh thổ sau đó bị các lực lượng ngoại quốc và nhà nước khác quản lý về hành chính trên thực tế.

Cuối Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, theo Hiệp định Genève 1954, vùng lãnh thổ thuộc quản lý hành chính của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giáp với Trung Quốc ở phía bắc, Lào ở phía tây, và phía nam giáp với lãnh thổ quản lý bởi Quốc gia Việt Nam (tiền thân của Việt Nam Cộng hòa, sau đó được Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản).

Cũng trong giai đoạn này, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng được gọi là miền Bắc Việt Nam.

Trong Chiến tranh Việt Nam (1955–1975), Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (còn gọi là Bắc Việt Nam) được sự hỗ trợ của các đồng minh ở phe Xã hội chủ nghĩa gồm Liên Xô và Trung Quốc đã chiến đấu chống lại quân đội của Việt Nam Cộng hòa và các đồng minh như Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và New Zealand.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *