Ứng dụng xóa thời gian phụ đề của Youtube

Copy phụ đề có thời gian vào đây:

(c) Bạn Nên Biết

Đây là ứng dụng dùng để xóa thời gian phụ đề của video Youtube hiện nay. Bạn chỉ cần Copy đoạn phụ đề có thời gian vào và bấm "Thực hiện xóa", mọi đoạn văn đưa vào có thời gian sẽ bị mất hết.

Chúc các bạn thành công!